Disclaimer

De website van Gosset Hotel wordt met de grootste zorgvuldigheid beheerd, doch kan Gosset Hotel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele afwijkingen of het weergeven van onjuiste informatie.

Prijzen op deze website weergegeven, zijn niet bindend en kunnen door Gosset Hotel, zonder voorafgaande verwittigingen worden gewijzigd.

Gosset Hotel verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie meedegedeeld door de bezoeker, niet aan derden door te geven. Deze informatie zal enkel door Flanders Hotel Holding (waarvan Gosset Hotel deel van uitmaakt) gebruikt worden voor aankondigingen betreffende de activiteiten en gerelateerde informatie van Flanders Hotel Holding (bestaande uit Auberge du Pêcheur, Hotel Serwir, Gosset Hotel, Charl's en Diner Privé).
Eenieder heeft het recht om zijn doorgegeven informatie op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit door een e-mail te sturen naar info@gosset.be

© 2017 | Disclaimer

Webdesign | Flockdesign | Ronse

© 2017 | Disclaimer

Webdesign | Flockdesign | Ronse